tetování a jiné zajímavosti

Jakékoli připomínky či nápady na zlepšení mi pište do návštěvní knihy nebo do zpráv, děkuji.

HISTORIE

MySpace

Tetovaní jako označování spodiny společnosti

Jako označovaní otroků se používalo v Egyptě, Indii, Číně, Arábii
• Staří Řekové a Římané je používali ke stejným účelům
• Japonci tetovali
odsouzence na smrt, aby je "ďábel lépe našel"
• V Rusku se používalo už od 17. století jako
označení zločinců
• Němci je používali jako označení věznů v zajateckých či v koncentračních táborech

Tetovaní jako označení příslušnosti ke kmeni nebo náboženství

Filipíny, Nový Zéland a některé tichomořských ostrovech
• Severoameričtí Indiáni tak dávali najevo
své schopnosti a přednosti
• Příslušníci německých jednotek SS měli na levé paži svou krevní skupinu a runový znak

Tetování jako pomoc v posmrtném životě

• Indie – hinduističtí rodiče označují své děti, aby je v posmrtném životě snáze našli
• Rytíři v křížových výpravách si nechávali tetovat různé křesťanské symboly, aby se jim v případě smrti dostalo náležitého pohřbu

Tetování jako označení zločinné specializace

Začalo se používat v Rusku, kde tato tradice zůstává dodnes – podle tetování jde přesně poznat, kdo člověk je, jaký je jeho statut, kolik zabil lidí, jak dlouho byl ve vězení,  Japonská Yakuza – bohatě zdobená tetování členů této mafie

Tattoo – Cesta do Evropy

Jak to bylo s vývojem v Evropě?

• Řekové a Římané tetují své otroky
• V roce
787 ho jako pohanský zvyk zakazuje papež Adrian I.
• V následujících letech téměř vymizí, přetrvává jen u námořníků,
kteří se nechávají tetovat v Tichomoří u domorodců
 – William Dampier přiváží tetovaného domorodce do Británie – země je v šoku
1771 James Cook přiváží tetovaného Polynésana – Evropa opět zažívá boom nejen v okrajových čtvrtích, ale i u vyšších vrstev
1828– Vrací se cestovatel John Rutherford a je potetovaný od hlavy až k patě (zajali ho Maorové a údajně násilně potetovali)

 

 

 

 

 
Děkuji za návštěvu, snad se vám tu líbí (líbilo).